Κηροστάτης πλαστικός
Κηροστάτης πλαστικός
Κωδικός: ΕΚ16494
Παραγωγός: ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝ. ΜΙΧ.
Τόπος: Αθήνα, Αττικής
Βάρος (kg): 0.01

Κηροστάτης πλαστικός.