Σπανάκι σε φύλλα ΑΙΝΟΣ 1 kg
Σπανάκι σε φύλλα ΑΙΝΟΣ 1 kg
Κωδικός: ΝΠ12111
Παραγωγός: ΑΙΝΟΣ Α.Ε.Β.Ε.
Τόπος: ΜΟΣΧΑΤΟ, Αττικής
Βάρος (kg): 1

Σπανάκι σε φύλλα ΑΙΝΟΣ 1 kg