Φασολάκια πλατιά ΑΙΝΟΣ 1 kg
Φασολάκια πλατιά ΑΙΝΟΣ 1 kg
Κωδικός: ΝΠ12113
Παραγωγός: ΑΙΝΟΣ Α.Ε.Β.Ε.
Τόπος: ΜΟΣΧΑΤΟ, Αττικής
Βάρος (kg): 1

Φασολάκια πλατιά ΑΙΝΟΣ 1 kg