Φασολάκια στρογγυλά ΑΙΝΟΣ 1 kg
Φασολάκια στρογγυλά ΑΙΝΟΣ 1 kg
Κωδικός: ΝΠ12114
Παραγωγός: ΑΙΝΟΣ Α.Ε.Β.Ε.
Τόπος: ΜΟΣΧΑΤΟ, Αττικής
Βάρος (kg): 1

Φασολάκια στρογγυλά ΑΙΝΟΣ 1 kg