Κόκκαλο υποδημάτων με χεράκι ΚΥΚΛΩΨ
Κόκκαλο υποδημάτων με χεράκι ΚΥΚΛΩΨ
Κωδικός: ΣΚ12407
Παραγωγός: ΚΥΚΛΩΨ Α.Ε
Τόπος: ΛΑΓΚΑΔΑΣ, Θεσσαλονίκης
Βάρος (kg): 0.3
Κόκκαλο υποδημάτων με χεράκι ΚΥΚΛΩΨ