Αυτοκόλλητα λαστιχάκια στρογγυλά Φ2cm 16 τεμ. MADONA
Τσοχάκια στρογγυλά Φ2,5cm 9 τεμ. MADONA
Τσοχάκια στρογγυλά Φ2,8cm 9 τεμ. MADONA
Αυτοκόλλητα λαστιχάκια τετράγωνα 2,5 x 2,5 cm 9τεμ. MADONA
Τσοχάκια τετράγωνα 3,5 x 3,5 cm 4τεμ. MADONA
Τσοχάκια τετράγωνα 4,3 x 4,3 cm 4τεμ. MADONA
Αυτοκόλλητα λαστιχάκια στρογγυλά Φ2cm 16 τεμ. MADONA
Τσοχάκια στρογγυλά Φ2,5cm 9 τεμ. MADONA
Τσοχάκια στρογγυλά Φ2,8cm 9 τεμ. MADONA
Αυτοκόλλητα λαστιχάκια τετράγωνα 2,5 x 2,5 cm 9τεμ. MADONA
Τσοχάκια τετράγωνα 3,5 x 3,5 cm 4τεμ. MADONA
Τσοχάκια τετράγωνα 4,3 x 4,3 cm 4τεμ. MADONA
Κωδικός: ΚΥ18433
Κωδικός: ΚΥ18433
Κωδικός: ΚΥ18433
Κωδικός: ΚΥ18433
Κωδικός: ΚΥ18433
Κωδικός: ΚΥ18433
Παραγωγός: MADONA EXPRESS Α.Ε.Β.Ε
Τόπος: Αθήνα, Αττικής
Βάρος (kg): 0.08
Επιλέξτε:

Τσοχάκια MADONA. Αυτοκόλλητα προστατευτικά επίπλων. Εφαρμόζονται στις βάσεις των επίπλων. Προστατεύουν από τις φθορές τα έπιπλα και τα πατώματα.

Τσοχάκια MADONA. Αυτοκόλλητα προστατευτικά επίπλων. Εφαρμόζονται στις βάσεις των επίπλων. Προστατεύουν από τις φθορές τα έπιπλα και τα πατώματα.

Τσοχάκια MADONA. Αυτοκόλλητα προστατευτικά επίπλων. Εφαρμόζονται στις βάσεις των επίπλων. Προστατεύουν από τις φθορές τα έπιπλα και τα πατώματα.

Τσοχάκια MADONA. Αυτοκόλλητα προστατευτικά επίπλων. Εφαρμόζονται στις βάσεις των επίπλων. Προστατεύουν από τις φθορές τα έπιπλα και τα πατώματα.

Τσοχάκια MADONA. Αυτοκόλλητα προστατευτικά επίπλων. Εφαρμόζονται στις βάσεις των επίπλων. Προστατεύουν από τις φθορές τα έπιπλα και τα πατώματα.

Τσοχάκια MADONA. Αυτοκόλλητα προστατευτικά επίπλων. Εφαρμόζονται στις βάσεις των επίπλων. Προστατεύουν από τις φθορές τα έπιπλα και τα πατώματα.