Καραβίδες εγχώριες κατεψυγμένες - ΑΤΛΑΝΤΙΔΑ 600 gr
Καραβίδες εγχώριες κατεψυγμένες - ΑΤΛΑΝΤΙΔΑ 600 gr
Κωδικός: ΘΛ20234
Παραγωγός: ΑΤΛΑΝΤΙΔΑ Α.Ε. - ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΨΑΡΙΩΝ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΝΩΝ
Τόπος: ΑΣΠΡΗ ΑΜΜΟΣ, Καβάλας
Βάρος (kg): 0.6

Καραβίδες εγχώριες κατεψυγμένες - ΑΤΛΑΝΤΙΔΑ 600 gr.